Polityka prywatności i cookies
Serwisu internetowego www.smakiformy.pl

1. Administratorem Pani/Pana („Klientów” Serwisu internetowego www.smakiformy.pl) danych osobowych jest firma SmaczneGo Elżbieta Witczak z siedzibą we Wrocławiu 53-609 przy ul. Fabrycznej 14, NIP 8991815539, właściciel serwisu internetowego www.smakiformy.pl
2. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów („dane”) należy kierować na adres smakiformy@gmail.com lub na podany wyżej adres poczty tradycyjnej.
3. Przetwarzanie danych osobowych Odwiedzających będzie odbywać się na
podstawie:
a) art. 6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w celu realizacji i obsługi Umowy zakupu cateringu dietetycznego zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem Danych („umowa”),
b) art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych.
d) art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją wskazanej wyżej umowy,
e) art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest obsługa zapytania Klientów oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją zapytania Klientów.
4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Klientów:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) adres dostawy,
5. Administrator oświadcza, iż nie przetwarza, ani nie jest planowane przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO.
6. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Administratora w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży cateringu dietetycznego,
b) odpowiedzi na zapytania Klientów,
c) obsługi marketingowej i promocyjnej serwisu internetowego.
7. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres realizacji umowy a także po jej zakończeniu w celu jej rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z realizacją Umowy lub też z danym Klientem, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.
8. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

9. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
10. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
11. Podanie przez Klientów danych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów realizacji umowy sprzedaży Biletów. W przypadku nie podania danych osobowych umowa nie będzie mogła zostać zawarta.
12. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi doręczenia listów i przesyłek oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe.
13. Poza wskazanymi podmiotami dane Klientów mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
14. Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
15. Serwis www.smakiformy.pl używa pliki Cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.
16. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
17. Serwis stosuje Cookies wydajnościowe, zbierające informacje o sposobie korzystania z serwisu, w celu zapewnienia jego lepszego działania oraz Cookies funkcjonalne, pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
18. Serwis www.smakiformy.pl wykorzystuje poniższe pliki Cookies:
– _utma – plik zapisywany na dysku komputera w trakcie pierwszej wizyty w
serwisie. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, na podstawie którego
narzędzia analityczne potrafią określić unikalnego oraz nowego użytkownika
serwisu,
–  _utmb – plik zawierający informacje na temat danej wizyty użytkownika w
serwisie,
–  _utmc – plik uzupełniający działanie pliku _utmb, ustalający konieczność
indeksacji danej wizyty w serwisie internetowym jako nowej lub zaliczający wizytę
do wizyt wracających,
– _utmz – plik zawierający informację odnoszącą się do źródła odwiedzin,
– PHPSESSID – plik utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem,
na którym zainstalowany jest serwis https://maczfit.pl a maszyną użytkownika, Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, jednakże może także uniemożliwiać
korzystanie z niektórych funkcji lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.